Jesteś tutaj

Systemy schładzania

Systemy schładzania

Sysystemy schładzania
Gwarantujemy:
- obniżenie temperatury o 7-8°C,
- lepsze przyrosty masy ciała,
- eliminacje problemów w rozrodzie, zapłodnieniu, liczebności prosiąt,
- mniejsze zużycie wody przez tuczniki,
- eliminowanie stresu cieplnego.
Sysystemy schładzania
Letnie upały bardzo często stanowią zagrożenie dla intensywnej produkcji drobiarskiej. Jedynym rozwiązaniem jest wtedy nawilżanie i ochładzanie powietrza. Dzięki wytwarzanej różnicy ciśnień przez system wentylacji powietrze przechodzi przez ażurową płytę zraszaną wodą. Woda odparowuje obniżając temperaturę powietrza wpadającego do kurnika. Wzrasta też wilgotność powietrza, co również poprawia warunki mikroklimatyczne w kurniku. Do zraszania panelu chłodzącego stosuje się wodę obiegową, uzupełnianą z sieci.