Jesteś tutaj

Opracowanie koncepcji

Opracowanie koncepcji

Firma Polnet bazuje na trzydziestoletnim doświadczeniu w budowie, modernizacji oraz wyposażaniu budynków służących do hodowli trzody chlewnej.

Stworzenie/ opracowanie właściwej koncepcji to podstawa każdej inwestycji.

Chętnie pomagamy naszym klientom w znalezieniu najkorzystniejszego rozwiązania. Na tym etapie obsługi niezbędną i najważniejszą rzeczą jest zebranie maksymalnej wiedzy na temat inwestycji, tj:

• przeznaczenia budynku inwentarskiego – określenie grupy docelowej zwierząt,
• wielkości produkcji, jaką chce uzyskać inwestor,
• systemu utrzymania zwierząt,
• lokalizacji inwestycji.

Te podstawowe informacje warunkują dobór kolejnych elementów – tzn.:
• konstrukcji,
• powierzchni i kubatury,
• rozwiązań budowlano-instalacyjnych, w tym sanitarnych,
• rodzaju zastosowanych rozwiązań systemowych z zakresu karmienia, pojenia, wentylacji i ogrzewania.

To etap, kiedy współpraca pomiędzy hodowcą, technologiem i projektantem – musi być wypadkową wielu czynników, a przede wszystkim spełniać oczekiwania inwestora oraz warunki utrzymania dobrostanu poszczególnych zwierząt gospodarskich, określone w odpowiednich aktach prawnych.

W wyniku tej intensywnej współpracy powstaje projekt technologiczno-budowlany.

W tym momencie inwestor powinien przystąpić do działań mających na celu uzyskanie niezbędnych pozwoleń i warunków legalizujących budowę obiektów.