You are here

Manure tanks

Manure tanks

  • Manure lagoons Manure lagoons
    We offer wide range of lagoons for storing a manure, lined with a liner, resistant to biological and chemical agents and UV rays.
  • Manure tank Raised tanks
    Zbiorniki przystosowane do składowania gnojowicy i gnojówki, odpadów płynnych, wody itp. W rozmiarach od 192 m3 do 1246 m3. Wzniesione na 3 m, każdy element konstrukcyjny ma 2,5 m szerokości